Contact Us


Contact with you is very important to us

Contact us


ORBICO sh.p.k.
Magjistralja Prishtinë-Shkup
Llapjesellë; Kodi Postar: 10.000
Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: 00381 38 553 877
E-mail: info.ks@orbico.com