Burimet Njerëzore


Njerëzit janë vlera jonë më e çmuar

Burimet Njerëzore


Punonjësit e angazhuar dhe kompetent janë çelës kyç në çdo organizatë të madhe. Punonjësit me nivel të lartë të energjisë, të cilët janë pro-aktiv dhe të fokusuar, të cilët marrin përgjegjësi dhe  promovojnë ndryshim për të mirë dhe kontribojnë në zhvillimin e organizatës dhe lëvizjëne saj përpara. Kjo është edhe arsyeja pse ne në Orbico i kushtojmë vëmendje speciale  përzgjedhjës sa më të mirë, në edukimin dhe zhvillimin e punonjësve ekzistues.

Është e rëndësishme për ne që punonjësit tanë të veprojnë me entuziazëm, iniciativë dhe proaktivitet, për atë që ata janë përgjegjës dhe kurioz dhe që ata të kenë integritet dhe ndershmëri personale. Në kërkim të risive, të përmirësuara dhe inovative ne promovojë komunikim të hapur. Idet e mira me vlerë për biznesin janë të shpërblyera dhe të punësuarit me arritje të madhe  kanë mundësinë për t’u promovuar dhe  zhvilluar profesionalisht dhe personalisht. Kudo që ekziston mundësia ne shpërblejm për performancën në mënyrë që punonjësit me rezultatet më të mira të kenë mundësi për të fituar më shumë. Disa nga pikat e forta dhe avantazhet e Orbico janë ekipore dhe mbështetëse në mardhëniet ndërnjerëzore.

Kompania  Orbico sot shtrihet nga Baltiku deri në Detin e Zi, e cila ofron mundësi të mëdha të zhvillimit të karrierës për profesionistët të arsimuar me arritje të  lartë në fushën e biznesit . Është e rëndësishme për ne që punonjësit tanë t’i përqëndrojnë aftësitë dhe energjinë e tyre në një linjë me objektivat e biznesit dhe strategjinë, të kujdesen për punën të cilën e bëjnë dhe të ndjekin qèllimin.

Karriera


Ështëe një rëndësie të madhe, që qëllimet tuaja të janë në përputhje me objektivat e kompanisë. Është qëllimi ynë i përbashkët që të njohim sa më mirë njëri-tjetrin. Duhet pasur parasysh, që ne kemi përgatitur një pyetësor, i cili është baza për intervistën personale me ju . Referencat tuaja personale janë të çmuara dhe konfidencialiteti i të dhënave tuaja është i garantuar.

Në Orbico, ekziston mundësia e praktikes se punes për studentë / nxënës pas një intervistë me kandidatët të cilët shprehin dëshirën e tyre për ta bërë këtë, duke u bazuar në vlerësimin e aftësive t dhe ambicieve të tyre.