Na kontaktoni


Kontaktimi me ju është shumë i rëndësishëm për ne

Kontaktujte nás


ORBICO sh.p.k.
Magjistralja Prishtinë-Shkup
Llapjesellë; 10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

T: + 383 49 484 900
E: info.ks@orbico.com